نوشته های یه چاقالوی نانازی

نانازی برای امتحان می خواند (۲)

چهارشنبه 28 فروردین 1387 ساعت 12:54 ب.ظ

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش


گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش


ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری


بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش


اشتباه نشه ها !!! نانازی اومده برنامه درسیشو بنویسه که از روی برنامه کار کنه!!


خوب نانازی اون مطالب رو خوند....

همین