نوشته های یه چاقالوی نانازی

سفیدبرفی کوچولوی من

شنبه 8 بهمن 1390 ساعت 10:01 ق.ظ

دعواش میکنم ! سرش داد میزنم ! یه دونه کوچولو هم میزنم روی لاله گوشش! نه اندازه ای که دردش بیاد! همینکه تنبیه شده باشه !! انگشت اشاره ام رو هم به نشونه تنبیه چند بار تکون میدم !! سرش رو پایین گرفته و چشماش رو بسته ! بعد میره یه گوشه می ایسته ! یه کمی نگاه میکنه ! بهش اخم میکنم ! یه کمی توی اطاق واسه خودش دور میزنه ! منم مثلا نمیبینمش! یواشکی میپره روی صندلی کناریم ! با دست میزنه روی شونه ام  و با اون صدای زیق زیقش جیغ میزنه !! یعنی بیا منو بمال! بچه پر رو به این میگن ها!! منم که خوب طبق روشهای تربیتی و اینا محلش نذاشتم ولی دلم غش میره برم بچلونمش!!