نوشته های یه چاقالوی نانازی

نامه ای به خدا

یکشنبه 27 دی 1388 ساعت 11:32 ب.ظ

حضور انور آقای خدای مهربان زاده ! 

خواهشمند است درصورت امکان دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا خروجی دریچه رحمت منتهی به زندگی نانازی را بازبینی نموده و تعمیرات لازم در این زمینه اعمال گردد. لازم به ذکر است اخیرا برطبق برخی از گزارشات محل مذکور با دریچه فاضلاب درگاه الوهیت دچار تداخل شده و کلیه فضولات الهی به این مکان جاری و ساری گشته اند. 

 

                                                                                     اجرکم عندالخودتان 

                                                                                           نانازی 

 

 

رونوشت : آشپزخانه ملکوت اعلی جهت بازبینی و اعمال تدابیر لازم جهت سفت کردن شکم برخی از ملائک!!